KAMP TÜRLERİ

 Özel/ Geleneksel Kamplar : Bu kampların sahipleri şahıslardır. Kamplar şahıslar ve aileleri tarafından işletilir ve sundukları imkanlar diğer kamplara göre daha iyidir. Kampa katılan çocuklar, gelir düzeyi yüksek olan ailelere mensup çocuklardır.

Aile/ Yetişkin kampları : Çocukların aileleriyle birlikte katıldıkları kamplar. Aktiviteler ayrı ayrı yapılır. Katılımcıların yaş düzeyi genellikle yüksektir.
Gündüz kampları : Katılımcı çocukların gün boyu aktivitelere katıldıkları kamp türüdür. Sabah saat 8’ de başlar, akşam 5’ te sona erer.
Kimsesiz çocuklar kampı : Kar amacı olmayan kuruluşların, kimsesiz çocukları, topluma kazandırılmaları ve sosyalleşmeleri için gönderdikleri kamplardır.
Kız/erkek kampları : Bu kamplarda sadece kızlar veya erkekler bulunur. Çalışan personel karmadır. Genellikle şahıslar tarafından işletilirler ve imkanları da iyidir. Bu tür kız ve erkek kamplarının yakınlarında genellikle başka bir kız veya erkek kampı bulunur. Birbirlerine ziyaretlerde bulunulur.